Victim Mind Harassment Control In Malaysia

Selain daripada meninggalkan kisah mangsa (Mind Harassment Control In malaysia) ini di blogger saya, tiada lagi mana-mana pihak kerajaan dan pihak persendirian(NGO) sudi memberikan bantuan kepada mangsa. suara,perasaan dan tekanan mangsa hanya boleh diluaskan dlm blogger ini supaya mampu menenangkan hati dan fikiran mangsa. Berharap mampu membantu mengurangkan Mangsa mind Harassment Control , dan memberitahu kpd orang awam cara utk mengesan dan mengelakkan orang sekeliling terus dijadikan mangsa.

Tuesday, 27 January 2015

别被你聪明及自以为是的一面演变了国内悲惨的惨剧的那一幕!

Sharing from victim mind harassment control in malaysia. http://victimmindharassmentcontrolinmalaysia.blogspot.com/


我是其中一位马来西亚脑电波的受害者(Mind Control ), 有可能大家看了我的分享后会觉得很不可思议,但这一切都已经发生在我的生活中! 从刚开始成为脑电波受害者后一无所知的我........直到三年里不断收集外国受害者及了解了我的遭遇都是来自一台外国先进的脑电波科技骚扰有关!不知应如何描述及诉说我被选为马来西亚里八位受害者的其中一位脑电波试验品!


当我外出时,都会有一群正在操控脑电波科技的组织跟随!每当我接近人群他们就会刻意的利用脑电波科技来制造很多假象,争吵及混乱来达到他们实验目的!....


起初我不把这些过程当成一回事,由于时间长了才发现原来我所被打扰的脑电波受害者经历都被转播到一个群体,他们都把这一幕演变成一个偷窥及教导他们的族群来观看历史性的这一刻来聚集跟多的族群力量来制造混乱! .... 当我明白后我的经历已被公开给了特点的族群也将会将会为很多马来西亚族群带来威胁后,我非常的担心日后所将会发生的一切......


这一切都发生得太突然,我无法鼓起勇气来面对媒体及众人来述说我是马来西亚多名中的其中一名脑电波受害者! 也希望借助媒体网络的力量来让大家知道真相,及提防着一切的磨擦争吵,质疑,超音波所发出的幻音演变了诋毁,诽谤,种种的是非及进一步的演变了一场人类的自私和大家互相残杀的主因的那一幕!!都成为了国内及国外一群特点人士所观看的精彩一幕!.......


别被你聪明及自以为是的一面演变了国内悲惨的惨剧的那一幕!.......;.聪明的你因该上网查询这一刻所发生的一切是否确实。。。及别因自己的无知成为了那一群脑电波操控组织的帮凶来演变将来混乱及悲惨互相残杀的一面!No comments:

Post a Comment