Victim Mind Harassment Control In Malaysia

Selain daripada meninggalkan kisah mangsa (Mind Harassment Control In malaysia) ini di blogger saya, tiada lagi mana-mana pihak kerajaan dan pihak persendirian(NGO) sudi memberikan bantuan kepada mangsa. suara,perasaan dan tekanan mangsa hanya boleh diluaskan dlm blogger ini supaya mampu menenangkan hati dan fikiran mangsa. Berharap mampu membantu mengurangkan Mangsa mind Harassment Control , dan memberitahu kpd orang awam cara utk mengesan dan mengelakkan orang sekeliling terus dijadikan mangsa.

Thursday, 25 February 2016

what u will doing @你会做什么 @ Apakah anda akan melakukan

Sharing From Victim Mind Control In Malaysia,
http://victimmindharassmentcontrolinmalaysia.blogspot.com

If you are a victim mind control in malaysia ! what you will doing for protect yourself or how to away the high technologies attach u ?

Jikalau anda adalah seorang mangsa mind control di malaysia ! apa yang anda akan melakukan untuk melindungi diri sendiri atau bagaimanakah anda jauhkan diri sendiri daripada ancaman teknologi canggih ini ?

如果你是一名马来西亚的脑电波受害者 ! 你会如何来保护自己或如何来让自己远离高科技的伤害 ?














No comments:

Post a Comment